Πέμπτη
21 Οκτωβρίου 2021

ΟΑΕΔ: Μισθός 550 ευρώ για άνεργους έως 29 ετών, που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ψηφιακού μάρκετινγκ

Οικονομία

Τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 23:59, λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων επιχειρήσεων για συμμετοχή στον Β΄ Κύκλο του «Προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 5.000 ανέργους έως 29 ετών» που έχουν καταρτιστεί στο ψηφιακό μάρκετινγκ.
    
Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει απευθείας στους ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία, καλύπτοντας κατά 100% την αποζημίωσή τους και τις ασφαλιστικές εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο. Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα και δεν υπάρχει δέσμευση για τις επιχειρήσεις μετά το τέλος του προγράμματος.
    
Στη δράση εντάσσονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ, καθώς και σε επιχειρήσεις που ο ιδιοκτήτης ή ένας εργαζόμενος απασχολούνται στο ψηφιακό μάρκετινγκ (δημιουργία και διαμοιρασμός ψηφιακού περιεχομένου, στρατηγικές βελτίωσης θέσης μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής μάρκετινγκ στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρόποι χρήσης των κινητών τεχνολογιών και συσκευών, εμπειρία στο επιχειρηματικό μοντέλο του ηλεκτρονικού εμπορίου) για τουλάχιστον ένα έτος.
    
Οι  επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό τους. Για επιχειρήσεις με 0 προσωπικό, ο αριθμός των ωφελουμένων είναι έως ένας, για επιχειρήσεις με 1-3 άτομα, οι ωφελούμενοι μπορεί να είναι έως 2, για απασχολούμενο προσωπικό 4-9 άτομα, οι ωφελούμενοι μπορούν να φτάσουν έως 3, για προσωπικό 10-19 εργαζομένους, ο αριθμός των ωφελουμένων μπορεί να φτάσει έως 4, για απασχολούμενο προσωπικό 20-30 άτομα, οι ωφελούμενοι μπορεί να είναι έως 6, για επιχειρήσεις με προσωπικό από 31-50 άτομα, ο αριθμός των ωφελουμένων μπορεί να φτάσει στους 10, ενώ για προσωπικό άνω των 50 ατόμων, οι ωφελούμενοι μπορούν να φτάσουν έως 25% του απασχολούμενου προσωπικού.
    
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιστότοπου του ΟΑΕΔ https://eservices.oaed.gr/pls/apex/ στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημά τους. Οι προκηρυχθείσες θέσεις ανά ΚΠΑ2 έχουν κατανεμηθεί σύμφωνα με τον πίνακα που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.oaed.gr/proghramma-apoktisis-erghasiakis-empeirias-ghia-5000-anerghoys-neoys-ilikias-eos-29-etwn-bkyklos
    
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη εργοδότη στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ενός μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 16.500.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.oaed.gr/proghramma-apoktisis-erghasiakis-empeirias-ghia-5000-anerghoys-neoys-ilikias-eos-29-etwn-bkyklos

Tags: ΟΑΕΔ

Διαβάστε ακόμη

Αλλάζουν οι μετοχικές συνθέσεις των Τραπεζών

Μετά τη μετατροπή του ΤΧΣ σε επενδυτική εταιρεία, θα αλλάξουν και οι μετοχικές συνθέσεις στις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Το ΤΧΣ αποφάσισε να κρατήσει ένα μειοψηφικό ποσοστό ...

Εξαγορά πλασματικών ετών: Εννιά χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη για δημοσίους υπαλλήλους

Προβληματισμός υπάρχει σε χιλιάδες ασφαλισμένους σχετικά με την εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης ιδίως μετά τη σύγχυση που δημιουργήθηκε με την αναφορά του υπουργείου Εργασίας ότ...