Τρίτη
31 Ιανουαρίου 2023

Στη Βουλή η τροπολογία με τα μέτρα που εξήγγειλε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Πολιτική

Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία με τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους με την προωθούμενη ρύθμιση προβλέπεται μεταξύ άλλων:

Α. τις διατάξεις υπόψη τροπολογίας ρυθμίζονται διάφορα Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα:

1. Καταργείται ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από Γ.1.2023 και εφεξής.

2.α. Επιδοτείται, από Κρατικό Προϋπολογισμό, κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης-θέρμανσης που διατίθεται εσωτερική αγορά από 15η Οκτωβρίου 2022 έως 3111 Δεκεμβρίου 2022. ύψος επιδότησης ορίζεται 0,20 ευρώ ανά λΙτρο.

β. Τίθενται εξουσιοδοτικές διατάξεις αναφορικά διαδικασία χορήγησης επιδότησης, μηχανισμό εκκαθάρισης, καθώς και δυνατότητα παράτασης και αναπροσαρμογής του επιδότησης.

3. Εξαιρούνται από υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος: - και για φορολογικό 2022 (ίσχυε για τα φορολογικά 2019-2021),

οι αγρότες κανονικού καθεστώτος, για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα (5) από ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων.

- για φορολογικό 2022 και εφεξής, φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που αυξάνουν προηγούμενο φορολογικό συνολικό χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων τους, εργασίας πλήρους απασχόλησης ένα (1) έτος, για διάστημα κατ’ ελάχιστον Τριών (3) του έτους, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Κατατέθηκε τροπολογία και για κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης το 2023

Για τουλάχιστον 2,5 μήνες θα διαρκέσει τελικά η έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο (ή 23-25 λεπτών μαζί με τον ΦΠΑ) για το πετρέλαιο θέρμανση.

Με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών ορίζεται ότι από 15.10 έως 31.12.2022 «επιδοτείται , από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης-θέρμανσης που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από την 15η Οκτωβρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Το ύψος της επιδότησης ορίζεται σε 0,20 ευρώ ανά λίτρο».

Ακόμα, προβλέπεται και δυνατότητα παράτασης ή και αναπροσαρμογής του ποσού της επιδότησης, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Επίσης, με άλλη τροπολογία που κατατέθηκε επίσης σε πολυνομοσχέδιο – «σκούπα» του υπουργείου Οικονομικών, καταργείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και εφεξής, ενώ για το έτος 2022 θα ισχύουν οι ίδιες απαλλαγές που ίσχυσαν και για το έτος 2021. 

Δηλαδή απαλλάσσονται και εισοδήματα που αποκτώνται φέτος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ακίνητα ή μερίσματα τα οποία θα δηλωθούν στην φορολογική δήλωση του 2023.

Τι θα ισχύσει στο πετρέλαιο

Σύμφωνα με την Αιτιολογική έκθεση , με την έκπτωση 20 λεπτών (+ΦΠΑ) «αντιμετωπίζεται η υψηλή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που επιβαρύνει ιδιαιτέρως νοικοκυριά και επαγγελματίες, και ακόμη περισσότερο εκείνους με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, οι οποίοι δεν δύνανται να καταβάλλουν μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος τους για την αγορά του.

Η διάταξη ορίζει τα εξής:

1. Επιδοτείται το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης - θέρμανσης, που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από την 15η.10.2022 έως την 31η.12.2022 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το ύφος της επιδότησης ανέρχεται σε είκοσι λεπτά (0,20) του ευρώ ανά λίτρο, υπολογιζόμενο επίτης αξίας των τιμολογίων πώλησης προ Φ.Π.Α., που εκδίδονται από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων, ως δικαιούχους της επιδότησης. 

Το τελικό συνολικό ύφος της επιδότησης υπολογίζεται επί των συνολικών λίτρων καυσίμου που διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων προς τα πρατήρια καυσίμων ή τους εισαγωγείς καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, ο μηχανισμός εκκαθάρισης, βάσει των ποσοτήτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης - θέρμανσης που διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια, τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων ή τους εισαγωγείς καυσίμων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος και να αναπροσαρμόζεται το ποσό της επιδότησης.

Αντίστοιχα, για την Εισφορά Αλληλεγγύης ορίζεται:

Διεύρυνση απαλλαγών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022 και κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα για το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής - Τροποποίηση παρ. 74 άρθρου 72 ν. 4172/2013

Η παρ. 74 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167) τροποποιείται α) στο πρώτο εδάφιο ως προς τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των απαλλαγών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022, β) με την προσθήκη τρίτου εδαφίου για την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και μετά, και η παρ. 74 διαμορφώνεται ως εξής:

«74. Για το φορολογικό έτος 2022 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα και τις συντάξεις. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α καταργείται για όλα τα εισοδήματα του άρθρου αυτού που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και εφεξής.».
 

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Διαβάστε ακόμη

Νέο μήνυμα Μητσοτάκη σε Τουρκία: Κρατάμε ανοιχτό το παράθυρο του διαλόγου αλλα δε δεχόμαστε καμία απειλή

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Ιάπωνα ομόλογό του Fumio Kishida, στην πρωθυπουργική κατοικία στο Τόκιο. Κατά τις κοινές δηλώσεις, ο κ. Μητσοτάκης, καταδίκ...

Η σημαντικότητα του ταξιδιού του Μητσοτάκη στην Ιαπωνία – Μπαράζ επαφών (Photos)

Την αναθέρμανση των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας - Ιαπωνίας, που έφταναν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από την οικονομική κρίση έχει στόχο η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Τό...

Φόρτωση άρθρων...