Το ήξερες ότι το αίμα λήγει σε έναν μήνα;

Μια εθελοντική μη αμειβόμενη αιμοδοσία είναι η παροχή αίματος, πλάσματος ή κυτταρικών συστατικών. Οι εθελοντές αιμοδότες δεν λαμβάνουν καμία πληρωμή, ...