Σαν σήμερα - 22 Ιανουαρίου

Γεγονότα 1830: Η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο κράτος με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου. 1863: Ο Όθωνας και η δυναστεία του κηρύσσονται έκπτωτο...