Υπουργείο Εργασίας: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για ένα χρόνο και αλλαγές στο επίδομα ανεργίας εποχικών εργαζομένων

Η ρύθμιση για την παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για ένα χρόνο χωρίς προϋποθέσεις σε ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων περιλαμβάνεται -μεταξύ άλλω...