Το φαινόμενον Μάνος

i. O Στέφανος Μάνος υπήρξε μεγαλοϊδεάτης. Θέλησε να εκσυγχρονίσει την Ελλάδα. Προσπάθησε να την ελευθερώσει από την δουλεία των ελλει...