Η επιχειρούσα Κοινωνία

Το βιβλίο του Αθανάσιου Χ. Παπανδρόπουλου και του Κώστα Χ. Χριστίδη - Προλογίζουν οι: Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Ευάγγελος Καλούσης

Κάποια βιβλία που διδάσκουν

Η στήλη αυτή ούτε προσφέρεται για παρουσίαση βιβλίων ούτε ο χώρος της το επιτρέπει, μολονότι στον συντάκτη της αποστέλλεται μεγάλος αριθμός κατά κανόν...