ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: «Εδώ για κάθε φοιτητή»

«Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, ξεχωρίζει μέσα στα ελληνικά Πανεπιστήμια για τη συνέπειά της απέναντι σε κάθε φοιτητή. Τη συνέπειά της απ...