Μία ενδιαφέρουσα πρόταση από τον Στέφανο Μάνο: Προτείνει μείωση μισθών των καθηγητών για όσο διαρκούν οι καταλήψεις

Ο πρώην υπουργός προτείνει μείωση μισθών 30% για καθηγητές, διευθυντές, κοσμήτορες και πρυτάνεις και αυτόματες συνέπειες για τους καταληψίες.