Τι υπάρχει στο κέντρο της Γης (εικόνες)

Εντυπωσιακά είναι τα όσα αναφέρουν νέες επιστημονικές εκτιμήσεις για το κέντρο της Γης. Η «καρδιά» του εσωτερικού πυρήνα της Γης πιθανώς είναι μια μπά...

Τί είναι το Κέντρο;

Η ενασχόληση με την πολιτική, είναι μια εμβρυική εξ αντικειμένου, απόπειρα κάθε ενδιαφερομένου, να πάρει την τύχη του στα χέρια του. Η απάντηση στην π...