«Ξεπλύματος» αδυναμία (!!!)

Ι. Κάθε απόκτημα "εις χρήμα", πρέπει να έχει νόμιμη αιτία. Επίσης και φορολογική δικαίωση. Άλλως η διάθεση του στην αγορά, αποτελεί νομιμοποίηση εσ...

Πολιτική και Χρήμα

Ι. Η ειδησεογραφία της 26.6.2024 ανακινεί ζήτημα καίριο αλλά και παλιό: Τα ανεπίσημα -μαύρα- χρήματα της π ο λ ι τ ι κ ή ς. ...