Σαν σήμερα - 7 Οκτωβρίου

Γεγονότα 1825: Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 1831: Ο δολοφόνος του Ιωάν...

Σαν σήμερα - 18 Σεπτεμβρίου

Γεγονότα 1180: Ο Φίλιππος Β’ γίνεται βασιλιάς της Γαλλίας. 1502: Ο Χριστόφορος Κολόμβος φτάνει στην Ονδούρα στο τέταρτο και τελευταίο του ταξίδι...

Σαν σήμερα - 20 Απριλίου

Γεγονότα 1303: Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο Σαπιέντσα της Ρώμης από τον Πάπα Βονιφάτιο Η’. 1799: Ο Γάλλος αυτοκράτορας, Ναπολέων Β’, υπογράφει ένα ...

Ζητήματα προσέγγισης

Η πρόθεση είχε δηλωθεί. Η διάταξη κατά τα όσα ειπώθηκαν κυοφορούνταν από καιρό. Η ψήφισή της δεν επιλύει τα νομικά ζητήματα. Τουναντίον, δρομολογεί τη...