Ανακαλύφθηκε νέο είδος δεινοσαύρου

Ένα νέο είδος δεινοσαύρου ανακαλύφθηκε από ερευνητές. Πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια ξεκίνησε μια πραγματική επανάσταση στην παλαιοντολογία όπου η ...