Το καλάθι του νοικοκυριού και ο αντίκτυπος στους καταναλωτές, το άσπρο μαύρο κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, η ώρα των διλλημάτων

- Πολλά έχουν γραφτεί και ακουστεί σχετικά με την πρωτοβουλία για το «καλάθι του νοικοκυριού». Από την μέχρι στιγμής εφαρμογή του μέτρου μπορεί να συμ...